Thầy làm lễ động thổ Đài Quan Âm tại "Thành phố bị lãng quên"

Thầy Huyền Diệu Channel