Hỏi đáp với Thầy

Hỏi về Đạo và Đời

Mời bạn xem video sau, câu trả lời của bạn nằm ở 6 phút 38 giây

Đức Phật Di Lặc có di chúc sẽ đắc đạo tại gốc cây Long Hoa, mà Thầy tìm riết quanh đây không còn cây nào. Riết thầy qua miễn điện, và trung quốc mang hạt giống cây Long Hoa về trồng tại chùa mình. Hiện giờ quanh vùng này có mỗi An Việt Nam Phật Quốc Tự có cây Long Hoa

Hỏi về tu tập

Quan trọng ngoài việc tụng kinh Phật, niệm Phật các Phật tử cần phải tu tập theo lời kinh Phật dạy thì mới gặt được thành quả. 

Nếu chỉ tụng kinh Phật mà không thực hành Pháp (lời Phật dạy) thì không có phép mầu nhiệm. Thầy có giới thiệu cho các thiện nam tín nữ về Kinh Đại Phúc Đức, chỉ cần thực hành theo các điều Kinh này dạy (38 điều Phật dạy) thì sẽ hạnh phúc ngay trong cuộc đời này.

Kinh Đại Phúc Đức - Mahamangala Sutta

Giới thiệu và Dịch: Thầy Huyền Diệu

Phật nói kinh này tại Tu viện Cấp Cô Độc, nơi vườn Thái Tử Kỳ Đà gần nước Xá Vệ. Suốt 12 năm Thiên và Nhân đã tranh cãi và bất đồng ý kiến về việc làm cũng như ý nghĩa về Phúc Đức, hạnh phúc.

Vua Phạm Thiên đã theo lời khuyên của Sakka, đến hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni về ý nghĩa của sự Phúc Đức, sự hạnh phúc. Phật đã giải thích tường tận và khuyên Thiên cùng Nhân nên học và thực hành 38 điều Phúc Đức để tu thân mình được an lành – hạnh phúc và tất cả những người xung quanh mình cũng được Phúc Đức, hạnh phúc.

Kinh Đại Phúc Đức diễn ra trong 10 bài kệ.

Chính tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, khi Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài. Hào quang và vẻ đẹp của vị Thiên Giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị Thiên Giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

“Nhiều Thiên, Nhân thao thức muốn biết về Phúc Đức để được sống an lành. Xin Thế Tôn chỉ dạy”

Sau đây là lời của Đức Thế Tôn

Nên tránh xa kẻ xấu ác (1)

Hãy gần bậc hiền lành (2)

Tôn kính bặc đáng kính (3)

Là Phúc Đức lớn nhất

Sống trong môi trường tốt (4)

Đã tạo tác nhân lành (5)

Được đi trên đường chính (6)

Là Phúc Đức lớn nhất

Có học (7) có nghề hay (8)

Biết hành trì giới luật (9)

Biết nói lừi ái ngữ (10)

Là Phúc Đức lớn nhất

Được phụng dưỡng mẹ cha (11)

Yêu thương gia đình mình (12)

Được hành nghề an lạc (13)

Là Phúc Đức lớn nhất

Sống ngay thẳng (14), bố thí (15)

Giúp quyến thuôc thân bằng (16)

Hành trì không tì vết (17)

Là Phúc Đức lớn nhất

Tránh không làm điều ác (18)

Nên xa các tội lỗi (19)

Không say sưa nghiện ngập (20)

Tính cẩn làm việc lành (21)

Là phúc đức lớn nhất

Biết khiêm cung (22), lễ độ (23)

Tri túc (24) và biết ơn (25)

Không bỏ việc học đạo (26)

Là Phúc Đức lớn nhất

Biết kiên trì (27), phục thiện (28)

Thân cận bậc Thánh hiền (29)

Dự pháp đàm học hỏi (30)

Là Phúc Đức lớn nhất

Sống tinh cần (31), thức tỉnh (32)

Học chân lý nhiệm mầu (33)

Thực chứng được Niết bàn (34)

Là Phúc Đức lớn nhất

Sống chung đụng nhân gian

Tâm không hề lay chuyển (35)

Phiền não hết (36), an nhiên (37)

Sống hoàn toàn an tịnh (38)

Là Phúc Đức lớn nhất

Ai sống được như thế

Đi đâu cũng an lành

Tới đâu cũng hạnh phúc

Thật Phúc Đức vô biên.

Hỏi về kinh sách

Chào bạn,

Lạy kinh có thể giản lược để thuận tiện cho người thực hành, ai có thời gian thì khai kinh, ai không có thời gian thì chỉ cần khai kinh lần đầu, các lần tiếp theo khấn lạy chư Phật, chư Bồ Tát, chư Long Thần Hộ Pháp, Bát Bộ Kim Cương, hồn thiêng sông núi chứng giám là được. Miễn là trong lúc lạy, tâm và thức cần tập trung vào những lời pháp dạy, cố gắng thực hành trong cuộc sống để đưa ta về với An Lạc là được.

Chúc bạn tinh tấn!

 • Địa chỉ

  P.O. Bouddha Gaya: Gaya District. P.C. Bouddha, Bihar, India
 • Email

  honghacanvui@gmail.com
 • Liên hệ

  +16159381556 -
  Thứ 2 đến Thứ 6 9h sáng - 7h tối
Cuộc đời thầy

Cuộc đời thầy

Nguồn cảm hứng cho thế hệ tiếp theo
Thư viện sách

Thư viện sách

Những cuốn sách Thầy viêt
Mật pháp cho cuộc sống

Mật pháp cho cuộc sống

Những chia sẻ về mật pháp của thầy
Video về thầy

Video về thầy

Những video về thầy
Hỏi đáp với Thầy

Hỏi đáp với Thầy

Tìm kiếm điểm tựa nơi tâm linh
Sống Đẹp

Sống Đẹp

Câu chuyện của những tấm gương