Thầy Huyền Diệu chia sẻ 6 chữ đã làm nên thành công và hạnh phúc trong cuộc đời thầy tới đông đảo phật tử. Và hi vọng đây là sẽ mật pháp giúp thêm nhiều người có được thành công và hạnh phúc trong cuộc đời này.