Biết rằng đời là bể khổ, muốn hạnh phúc cần phải tu tập theo lời của Phật dạy, tuy nhiên không phải ai tu cũng đúng cũng trúng. Hãy nghe thầy Huyền Diệu chia sẻ về cách tu sao cho đúng nhé.