Hy Mã Lạp Sơn, 17 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2020.

Hy Mã Lạp Sơn, 17 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2020.
Từ khi Covid-19 (Corona) xuất hiện đã gây chấn động nhiều nơi trên thế giới, nhiều Lãnh đạo, nhiều tổ chức, và rất nhiều người lo sợ, hoảng hốt rồi đỗ lỗi cho nhau, gây thêm xáo trộn hận thù các nơi, vì thế chiến tranh từng vùng và thế giới có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Thi nhau bình luận, thi nhau chỉ trích. . . mà không thành thật cùng nhau tìm hiểu nguyên do tại sao Corona xuất hiện? Không thành thật tìm ra nguyên nhân Corona là gì, từ đâu đến, nguyên do tại sao xuất hiện, . . . ?
Theo luật của Vũ Trụ, luật Nhân Quả không có cái gì là không có nguyên nhân của nó.
Từ nhiều chục năm nay; tôi đã nhiều lần khuyến cáo và nói đi nói lại rất nhiều lần: nếu thế giới này không thành tâm thành thật, không thay đổi lối sống tiêu thụ, lối sống máy móc, lối sống không thành thật, . . . thì nhiều chúng sanh như Corona này sẽ xuất hiện.
Tôi xin nói đây là một loại chúng sanh nhỏ nhất mới xuất hiện cũng là một LỜI THỨC TỈNH hay nói cho nhẹ nhàng hơn là báo động để con người XÁC ĐỊNH LẠI CÁC GIÁ TRỊ : con người sanh ra và tồn tại trên trái đất này phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật của vũ trụ, tôn trọng môi sinh - đừng tự cao tự đại cho minh là thông minh nhất trong vũ trụ này mà lạm dụng quyền lực, lạm dụng sức mạnh, lạm dụng tiền bạc, lạm dụng kiến thức, lạm dụng sự tiến bộ khoa học, thế là làm đảo lộn trật tự của vũ trụ, . . .
Khi bệnh dịch này xuất hiện rất nhiều người nguyền rủa, lên án Corona Covid và làm những bài thơ, bài vè khinh khi miệt thị loại virus này.
Tôi thấy trong thế giới này hận thù không trừ được hận thù, chỉ có tình thương và từ bi mới xóa được hận thù, cho nên tôi tạm viết vài câu dưới đây để quý vị cùng đọc đi đọc lại nhiều lần và cũng là cách tập giải tỏa sự hận thù rồi cùng phát triển tình thương thì thế giới này sẽ có được an vui và hạnh phúc ngay trong cõi đời này.
“Corona, Corona - hãy cùng hợp lực Karuna, Metta. Ta Độ tha, Ta Độ Tha, Ta Bà Ha” 
P.S: Xin quý vị dịch ra nhiều thứ tiếng và phổ biến rộng. Thành Kính Tri Ân.
Kính.
Huyền Diệu
( Chú thích: Karuna, Metta - tiếng Phạn )

Dịch nghĩa câu chú của Thầy : 

Corona, Corona - hãy cùng hợp lực Karuna, Metta. Ta Độ tha, Ta Độ Tha, Ta Bà Ha.

1. Corona, Corona - tên gọi virus corona chủng mới đang gây ra đại dịch toàn cầu.

2. Hãy cùng hợp lực : Lời hiệu triệu của Thầy, kêu gọi mọi người cùng chung tay, góp sức, cầu nguyện.

3. Karuna, Metta (tiếng phạn) : 2 từ trong tứ vô lượng tâm, ý nghĩa là Từ Bi. Cần phải mang lòng từ bi ra quán chiếu mọi việc, sự việc ở đây là sự lan rộng của đại dịch Corona trên toàn thế giới. [1]

4. Ta độ tha, Ta độ tha: Mang ý nghĩa là ta xin trời phật độ cho mọi người, cho chúng sinh. Cầu cho chúng sinh trên toàn thế giới.

5. Ta bà ha : có 6 nghĩa được giải thích trong bài dịch Chú Đại Bi bao gồm : thành tựu, cát tường, viên mãn, tiêu tai, tăng ích đạt được an vui, vô trú (nghĩa là ko chấp trước không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả). [2]

Như vậy câu chú trên kêu gọi mọi người muốn chiến thắng đại dịch này xin đem “ Vũ khí tình thương” và lòng từ bi để hoá giải, xin cầu cho toàn chúng sinh được tiêu tai, cát tường, an vui, viên mãn, cầu cho thế giới hòa bình bệnh dịch tiêu tán.

Muốn chiến thắng đại dịch này xin đem “ Vũ khí tình thương” và lòng từ bi để hoá giải

[1] : Chú đại bi: Ý nghĩa câu "Ta bà ha"

[2] : Tứ vô lượng tâm là gì? Từ, bi, hỷ, xả là thế nào?