Con người sống trên đời phải biết đến lòng tri ân - tri ân những đấng sinh thành dưỡng dục ; tri ân những người đã đối tốt với mình; tri ân những người thầy đã có công chỉ bảo , dạy dỗ ta; tri ân những người đã cho ta cơm ăn, nước uống lúc xa nhà...