1. Lựa đất xìn thật mịn,
2. Phía dưới chậu để rơm và trấu
3. Mua đậu phông nguyên vỏ đập nát xong gói vào tờ báo để dưới rơm xong đổ nước vào và trồng sen
4. Sen sẽ lên bông sau vài tháng
Chúc quý vị thành công và giúp môi sinh thật tốt cho trái đất này và cũng là dịp quý thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời có bàn tay trợ giúp của con người. Rất tri ân quý vị cứu giúp trái đất này được sống trong môi sinh tốt... Chúc quý vị thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên ban tặng trong đó có bàn tay nhân từ của quý vị.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


Kính,
Huyền Diệu